A komfortszerelvenyshop.hu sütiket használ a weboldal működtetése, elemzése, használatának megkönnyítése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a cookie-kkal kapcsolatos irányelvek értelmében.

Ha módosítani szeretnél a cookie-k beállításán, vagy le szeretnéd tiltani azokat, azt is megteheted.

Termékek

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

komfortszerelvenyshop.hu

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen szabályzatban a továbbiakban a webshopban megrendelést leadni készülő, vagy leadó, mint Vevő, a vállalkozás részéről, mint Szolgáltató megnevezés az irányadó.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.komfortszerelvenyshop.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https:/www.komfortszerelvenyshop.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-16

1. Szolgáltató adatai:

A komfortszerelvenyshop.hu webáruházat a Komfort-Szerelvény Kft üzemelteti, melynek főbb adatai az alábbiak:

Képviselő: Kovács Tibor ügyvezető és Kovácsné Oláh Julianna ügyvezető

Alapítási idő: 2015.01

Adószám: 25121137-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-026676

Illetékes cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 4026 Debrecen Perényi u. 1

Bankszámlaszám: 10400346-50526790-56711000

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény Dózsa György krt. 64.

Telephely: 4220 Hajdúböszörmény Dózsa György krt. 64.

Elérhetőség: komfortszelvenykft@gmail.com, +36302384848, +36302465212

Weboldalunk címe: www.komfortszerelveny.hu

Webáruházunk címe: www.komfortszerelvenyshop.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: shop@komfortszerelveny.hu

Nyitvatartási idő, a rendelés leadása: H-P 07 - 17 h

A komfortszerelvenyshop.hu webáruház az üzemeltető céghez hasonlóan elsősorban épületgépészeti anyagok kereskedelmével foglalkozik. Ezen kívül még klíma, öntözés, szellőzés a főbb szakterületek, melyek anyagellátását biztosítja. Továbbá fürdőszobai, konyhai, valamint háztartási kisgépek, test- és szépségápolási termékek, gázkészülék alkatrészek, mérőműszerek tartoznak az általa forgalmazott árucikkek közé.

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. 01 hó 01 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. A szerződésszerű teljesítés követelményei:

A szerződés tárgyát a www.komfortszerelvenyshop.hu online áruházban található árucikk(ek) képezik, mely(ek)re a Vevő a vásárlási megrendelésben rögzíti vásárlási szándékát, aki annak tulajdonságairól, jellemzőiről a termékhez tartozó leírásban, valamint ügyfélszolgálatunk elérhetőségén tájékozódhat.

A képek csupán illusztrációk, a tájékoztatást szolgálják, a webáruházban található képek és a valóság között eltérések lehetnek.

A termék használatát, beszerelését, beépítését, üzembe helyezését megelőzően ellenőrizze a termék pontos paramétereit, és az üzembe helyezést szakemberrel végeztesse, mert a termékleírásban szereplő adatok változhatnak.

Webáruházunkban a termékek mellett a bruttó, ÁFA-val növelt árakat tüntetjük fel. Amennyiben elsősorban rendszerhiba miatt téves ár kerül az adott termék mellé, mely jelentősen eltér a termék valós értékétől, akkor azt áruházunk nem a téves, hanem a valós áron értékesíti, viszont a megrendelő ebben az esetben a valós áron történő vásárlást visszautasíthatja és a webáruház ezt el is fogadja.

A terméknek és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  

Így a szerződés tárgyát képező termékek

    megfelelnek a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
    alkalmasak a vevő által meghatározott bármely célra, amelyet a vevő legkésőbb a szerződés megkötésekor az szolgáltató tudomására hozott, és amelyet az Szolgáltató elfogadott
    rendelkeznek a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és
    alkalmasak azokra a célokra, amelyeket azonos típusú termék esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
    rendelkeznek a vevő által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú termék esetén szokásos, figyelembe véve a szolgáltató, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a termék konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését
    rendelkeznek a vevő által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és
    megfelelnek a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett termék tulajdonságainak, leírásának.

A termékkel kapcsolatos bővebb, pontosabb információért a Vevő hívja ügyfélszolgálatunkat!

4. Regisztráció/vásárlás

4.1. A Vevő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. A Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

5.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

6. Rendelés menete

6.1. A Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

6.2. A Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

6.3. A Vevő a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

6.4. Amennyiben a Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát, ami a termék alatt található kis ikon. A „tovább a pénztárhoz gomb” pedig elvezeti a pénztárhoz, pontosabban a megrendelés megerősítéséhez és a fizetéshez. A kosarának tartalma megmutatja még a kiválasztott terméke(ke)t, annak/azok árát. 

6.5. A Vevő kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

6.5.1. Fizetés és szállítás

A Vevő a kiválasztott fizetési módnak megfelelően rendezheti számláját, melyek a kiválasztott szállítási mód szerint behatároltak.

Amennyiben a futárszolgálat általi házhoz szállítást választotta, háromféle fizetési mód közül választhat: online bankkártyás fizetés, előre utalás, vagy utánvét.

Az online bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

Előre utalás esetén, az összeg beérkezése után küldjük a csomagot. Az összeget az alábbi számlaszámunkra kell utalni:

K&H 10400346-50526790-56711000

Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. A csomag feladásának feltétele a sikeres fizetés.

Utánvét esetén a futárszolgálat munkatársának kell fizetni. Az utánvétes szállításnak plusz díja van, hiszen a futárszolgálat által át vett pénznek cégünk számlájára kell, hogy kerüljön, aminek költsége van. Az utánvét plusz díja 990 Ft.

 Amennyiben a Vevő a futárszolgálat általi postán maradó szállítást választja, szintén a fenti háromféle fizetési mód közül választhat: online bankkártyás fizetés, előre utalás, vagy utánvét.

A Vevő a Komfort-Szerelvény Kft szállítása esetén online bankkártyával vagy előre utalással rendezheti számláját.

 A Vevő Személyes átvétel esetén szintén online bankkártyával vagy előre utalással rendezheti számládat. A személyes átvételnek természetesen díja nincs, viszont feltétele a termékek kifizetése. Amennyiben a Vevő nem vásárolta meg a terméket online, és nem fizette ki, akkor az üzletben már csak az ott érvényes árakon tudsz vásárolni. Ez azért van, mert a websopban és a fizikai üzletben lévő árak sok esetben eltérnek. Ez a webshopban fel is van tüntetve az árak alatt. Ezért kérjük a Vevők megértését!

MPL Futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetén

Súly (kg)                     Ár (Ft)

0-2,0                          1 990

2,0001-15,0                2 790

15,0001-30,0              3 590

30,0001-30,0              6 790

raklapos
(40,0001-1000kg)       44 090

MPL Futárszolgálattal történő postán maradó szállítás esetén

Súly (kg)                  Ár (Ft)

0-2,0                      1 690

2,0001-2,0              2 890

20,0001-30,0          3 590

MPL Csomagautomatába történő szállítás esetén

Súly (kg)                  Ár (Ft)

0-2,0                      1 690

4,0001-20,0            2 890

A raklapos küldemények szállításának határai: maximum szélesség 120 cm, maximum mélység 80 cm, maximum magasság 190 cm, maximum súly 1000 kg.

A törékeny és terjedelmes termékek szállítását az MPL csak felár ellenében szállítja, ezért ezen termékek szállítási díja eltér a fenti táblázatban talált díjaktól. A törékeny termékek szállítását a Posta az alapdíj 75%-os, míg a terjedelmes termékek szállítását az alapdíj 100%-os felárával szállítja. Mindkét többletszolgáltatás együttes igénybevétele estén az alacsonyabb szolgáltatási díjat elengedjük.

Törékeny az a termék, amely a normál kezelési mód mellett könnyen megsérül.

Terjedelmes az a termék, amelynek legalább egyoldali kiterjedése nagyobb, mint 100 cm, vagy a hosszúsága, a magassága és a szélessége összeadva nagyobb, mint 1,8 méter.

Postán maradó szállítás esetén a Vevőnek megrendeléskor ki kell választani, hogy hol veszi át a csomagot. Ez bármelyik magyarországi posta lehet. Majd értesítést kap arról, hogy mikor mehet az adott postára a megrendelt termékért.

A Magyar Posta a csomagot a feladást követő 2-3 napon belül szállítja. Hétvégén nincs szállítás. Ha a Vevőnek a kézbesítést végző személlyel nem sikerül a találkozó, a következő napon újra próbálkozik, ha ekkor sem jár sikerrel, akkor kap egy értesítőt, mellyel 5 napon belül felveheti a csomagot, amennyiben ezt elmulasztja, akkor a csomag visszakerül hozzánk a feladóhoz, azaz a Komfort-Szerelvény Kft-hez. Ám ebben az esetben a felmerült szállítási költséget kiszámlázzuk a Vevő részére, akinek azt ki kell fizetnie.

Amennyiben a Vevő a személyes áruátvételt választotta, akkor a megrendelt terméket átveheti webáruházunk üzemeltetőjének telephelyén, Hajdúböszörmény, Dózsa György krt. 64. sz. alatt H-P 7-17, Szo: 7-12 óráig. Ebben az esetben a Vevőt nem terheli szállítási költség, hiszen szállítás részünkről nem történt. Személyes átvétel esetén a Vevő csak az online bankkártyás fizetést vagy az előre utalást választhatja. A személyes átvételnek természetesen díja nincs, viszont feltétele a termék(ek) megrendelése, kifizetése.

Ha a Vevő olyan terméket vásárol, melyet Partnerünk közvetlenül szállít ki részére, akkor az díjtalan. Ez a kiszállítás azután fog történni, ha Mi megrendeltük és kifizettük részére a termék(ek) árát. Így ennél a szállítási módnál csak előre utalást, vagy online bankkártyás fizetést választhat a Vevő.

Át nem vett csomag

Amennyiben az általunk postázott csomagot a Vevő 5 munkanapon belül, többszöri megkeresésre sem veszi át, akkor az visszakerül cégünkhöz. Ebben az esetben a szállítási költséget kiszámlázzuk a Vevőnek és elküldjük részére e-mailben és postán.

Ha rendszerünk ugyanazon megrendelőnél észleli ezt többször, cégünk ez esetben csak úgy fogad el megrendelést, ha azt előre kifizeti. A Vevő Postán maradó szállításnál, amennyiben szükségesnek tartja, kérheti a megrendelés folyamán a megjegyzésben, vagy telefonon, vagy e-mail-ben a 10 munkanapos várakozást.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben 14 óra után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Minden esetben elektronikus úton (e-mailben) visszaigazoljuk a megrendelést.

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül, általánosan 3 munkanapon belül történik. Kivételes esetekben több is lehet, de arról mindenképpen tájékoztatjuk a Vevőt, aki eldöntheti, hogy így is igényt tart a termékre, vagy elállhat a vásárlástól.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a Vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a Vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Rendelhető vagy Nincs készleten felirat a terméknél:

Rendelhető az a termék, amely éppen nincs raktáron, de a nagykereskedőnél, a gyártónál van és pár napon belül beszerezhető. Ha mégsem lenne elérhető ügyfélszolgálati munkatársaink tájékoztatást adnak erről.

A Nincs készleten viszont az a termék, amely a megrendelés pillanatában sem cégünknél, sem a nagykereskedőnél, sem a gyártónál nincs raktáron, emiatt ezek beszerzési ideje akár több hónap is lehet.

Vevőszolgálatunk mindkét esetben keresni fogja a Vevőt, miután megrendelte a terméket.

Ezeket az információk a rendelhető és a nincs készleten felirattal ellátott termékek adatlapján is megtalálhatók.

Viszont az általunk kínált termékek kisebb részénél előfordulhat az is, hogy raktáron lévő a termék, de éppen elfogyott, hiszen cégünk nem csupán webes, hanem bolti kereskedelemmel is foglalkozik. Ezek, illetve a rugalmasság fenntartása miatt a megrendelés után ügyfélszolgálati munkatársunk, a visszaigazolást követő e-mail megérkezése után 24 órán belül felveszi a Vevővel a kapcsolatot (ez munkanapot számítva értendő).

Tehát ez az időszak termékenként változik, de erről egyrészt már a megrendelés előtt tájékozódhat a Vevő a termék adatlapján, illetve megrendelés után arról pontosabb tájékoztatást is fog kapni. E két idő jelentősen nem térhet el egymástól, a pontos szállítási időről munkatársunk tájékoztatást nyújt.  Amennyiben a részünkre történő beszállítás jelentősen meghosszabbítja a termék adatlapján megjelölt várakozási időszakot, a Vevő eldöntheti vár-e a termékre, vagy anélkül megrendeli a többi terméket, vagy eláll az adott termék megvásárlási szándékától, természetesen következmények nélkül. Az ismertetett esetleges csúszások esetén a fenti engedményeken kívül cégünket további felelősségvállalás, azaz kártérítés nem terheli.

A csomagok feladásáról e-mail-ben tájékoztatjuk a Vevőt, a csomag érkezése az elektronikus levelet követő 2-3 munkanapon belül várható. Ezen e-mail-ben a Vevő kap egy azonosító számot is, mely erre a megrendelésedre, illetve csomagodra vonatkozik. E szám segítségével tud érdeklődni csomagod felől a Magyar Posta honlapján, ahol működik az ún. nyomkövető rendszer (www.posta.hu).

Ha a Vevő az értesítő e-mail-t követő 3 munkanapon belül nem kapja meg csomagot, értesítsen bennünket erről az ügyfélszolgálatunk bármelyik elérhetőségén, de legszerencsésebb írásban – e-mail-ben.

8. Elállás joga

 8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

8.2. A Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

8.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.4. A Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

8.5. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

8.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

8.7. Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8.8. A Vevő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Vevő kifejezett kérésére keresi fel a vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a megvásárolt termék összegét, a szállítási díjat nem.

8.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8.11. A Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

8.12. A Vevőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

8.14. A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

8.15. A Szolgáltató nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

8.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.17. Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek, telefonon vagy akár személyesen is, és írásban a lentebb található nyilatkozat kitöltésével. Az első kettő esetében is szükséges a jelzés után az írásos nyilatkozatot elküldeni részünkre. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vevő Szolgáltató részére.

8.18. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

8.19. A Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

8.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8.21. A Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

8.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg.

8.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

8.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

8.24.1. Amennyiben a Vevő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

8.24.2. Amennyiben a Vevő, jelen esetben egyben megrendelő is, él az elállás jogával, úgy először is a szándékát írásban (a címek alatt található kitöltött nyilatkozat formájában) el kell küldenie hozzánk az alábbi címek egyikére:

Komfort-Szerelvény Kft

4220 Hajdúböszörmény, Dózsa György krt. 64

shop@komfortszerelveny.hu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyilatkozat az elállási szándék gyakorlásáról

Alulírott ……………………………….. kijelentem, hogy elállási jogommal kívánok élni az általam, a komfortszerelvenyshop.hu webáruházban megvásárolt termék(ek)re vonatkozóan:

·         A vásárló neve:…………………………………………………………………………………………………

·         A vásárló címe: ………………………………………………………...........................................

·         A termék(ek) megnevezése: ……………………………………………………………………………. 

·         A rendelés ideje: ………………………………………………………………………………………………

·         A rendelés száma: …………………………………………………….........................................

·         A termék átvételének időpontja: ……………………………………………………………………..

·         A vásárló bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………….

……………………………………………..

                   Aláírás

Kelt: ............................................................

8.24.3. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

8.24.4. A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A terméket hibátlan eredeti állapotában és csomagolásban szükséges visszaküldeni, egyébként a Szolgáltató értékcsökkenést állapíthat meg, vagy megtagadhatja az elállást. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő, azaz a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

8.24.5. A Szolgáltató azonban nem köteles a vevő része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

8.24.6. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Vevő az elállási joggal.

9. Hibás teljesítés/Vélelmezés

 A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vevő és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

9. § (1) A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a Vevőnek kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

(2) Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

11. § (1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

10. Kellékszavatosság

 A kellékszavatosság olyan meghibásodásra vonatkozik, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezt nevezik rejtett vagy gyártási hibának is).
Bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (Szolgáltató) a termék hibájáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Kellékszavatosság időtartama új termékeknél: két év.
Kellékszavatosság időtartama használt termékeknél: minimum egy év.

    -Egy éven belül a termék meghibásodása hibás teljesítésnek tekinthető, ha a kötelezett, nem tudja bizonyítani a hibátlan teljesítést.
    -Egy éven túl - vitás esetben - a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a termék már a teljesítéskor hibás volt.

Kellékszavatosság keretébe tartozó hiba esetén a Vevő

    -elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet választása szerint, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése: lehetetlen (pl. megszűnt termék), vagy a szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. (Pl. hibás, de javítható termék esetén nem követelhető automatikusan a termék cseréje ha ez többletköltséget okoz a szolgáltatónak, vagy fordítva, ha a javítás költségesebb, mint a termék cseréje, akkor a csere is felajánlható javítás helyett.)
    -másodsorban a vételár arányos leszállítását igényelheti vagy elállhat a szerződéstől választása szerint, ha a szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy szolgáltató e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a szolgáltató megkísérelte az árut megjavítani vagy kicserélte azt, vagy a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy ha a Vevő a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye de a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Vevő a választott jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget, köteles a szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Nem érvényesíthető a szavatossági jog, ha a kötelezett (Szolgáltató) bizonyítja, hogy a termék hibája vagy a hibát kiváltó ok a teljesítés UTÁN keletkezett (pl. a hibát kiváltó sérülések a terméken, nem rendeltetésszerű használat, egyéb külső, a termék működését, hazsnálhatóságát befolyásoló körülmény, stb.).

Az eladó (Szolgáltató) kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a Vevővel szemben.

11. Termékszavatosság

 A termékszavatosság azt jelenti, hogy a Szolgáltató által Vevőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a vevő követelheti a gyártótól*, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
(* Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.)

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatosság időtartama új termékeknél a vásárlástól számított: két év.

Termékszavatosság keretébe tartozó hiba esetén a Vevő

    kizárólag kijavítást vagy (ha a kijavítás megfelelő határidőn belül nem lehetséges) kicserélést követelhet, kivéve ha
    a gyártó/forgalmazó a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
    a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
    a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

12. Jótállás

   -Jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

A Vevő és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott termékekre jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - vonatkozik.
A jótállást nyújtó fél (Szolgáltató) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó, azaz a Vevő által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. Az egyes termékekre vonatkozó jótállási jogok, feltételek, határidők a termékhez adott jótállási jegyen kerülnek ismertetésre.
Használt termékre kötelező jótállás nem, de legalább egy év szavatosság érvényes.

    -Önkéntes jótállás

Ebben az esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor.
A vállalt önkéntes jótállási feltételek a termékhez adott jótállási jegyen vagy külön megállapodásban kerülnek ismertetésre.

    -A felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Elsősorban vállalkozás - vállalkozás közötti szerződéseknél alkalmazandó, mivel a jogszabályon alapuló jótállás erre nem vonatkozik. Amennyiben a vállalkozás az adott szerződés keretében egyedi jótállást vállal, annak feltételei szerződésben rögzíthetők.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén: a Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 12.1. Milyen esetben élhet a Vevő a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Vevő fogyasztónak minősül.

12.2. Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

12.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót, azaz a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.4. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

12.5. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12.6. Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

13. Gyártói jótállás

16. § (1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

(2) Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a Vevő közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a Vevőnek a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban az e §-ban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

(3) Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a vevőre nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

(4) A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a vevő rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Vevőt a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;

b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;

c) a Vevő által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;

d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és

e) a jótállás feltételeit.

(5) A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A jótállási kötelezettséget nem érinti, ha a (4)-(5) bekezdés szerinti bármely feltétel nem teljesül

14. A szavatossági igény esetén történő eljárás

14.1. a Vevő és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.

14.2. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

14.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

14.4. A Szolgáltató a vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

14.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

14.6. Ha a Szolgáltató a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

14.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

14.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

15. Vegyes Rendelkezések

15.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

15.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

15.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

15.4. Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

15.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a vevő és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a vevő fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a vevővel szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Vevő) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

15.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

15.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

15.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül aVvevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

16. Panaszkezelés rendje

16.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő, azaz a Vevő  teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

16.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek.

16.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatás 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

16.4. Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

16.5. A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

16.6. A Vevőnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét és területi illetékessége az alábbi:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507 154

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: +36 46 501-091, 501-870

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Illetékességi terület: Budapest

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36 1 488 21 31

E-mail cím:   bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36 62 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 22 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
9021 Győr, Szent István út 10/A
Telefon: +36 96 520 217  
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu  

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szetmár-Bereg vármegye

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: +36 52 500-749
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Pest vármegye

1119 Budapest, Balassi B u 25 4 emelet 2

Telefonszáma: +36 1 792 7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

16.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Ez utóbbi érvényesítése céljából elsősorban az omline úton történő meghallgatást preferálja, kivétel ha a Fogyasztó a személyes meghallgatást kéri. A békéltető testület a Vevő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

16.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

16.9. A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó, azaz a Vevő az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://www.ec.europa.eu/odr

16.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.  A Szolgáltató nem együttműködése esetén is érvényesíthető a békéltető testület határozata, amennyiben az kötelezést tartalmaz, így az azonnal végrehajtható határozat lesz.

16.11.  A békéltető testületek által lefolytatott eljárás költsége a Szolgáltatót terheli, ha a testület által meghozott határozat kötelezést tartalmaz, viszont a testület ha a fogyasztó kérelmét elutasítja, a felek kötelesek saját költségeiket viselni.

16.12.  A Szolgáltatót még visszajelzés kötelezettsége is terheli a békéltető testület által meghozott döntés végrehajtásáról, amennyiben ezt elmulasztja, a fogyasztóvédelmi hatóság büntetést szab ki rá.

16.13. Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

       -az eljáró bíróságot;

       -a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

       -az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

       -azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

       -a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik

17. Szerzői jogok

17.1. Miután a komfortszerelvenyshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a komfortszerelvenyshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

17.2. A komfortszerelvenyshop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

17.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

17.4. Tilos a komfortszerelvenyshop.hu  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a komfortszerelvenyshop.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

17.5. A komfortszerelvenyshop.hu  név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

17.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Vevő tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

18. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.komfortszerelvenyshop.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Hajdúböszörmény. 2024.01.02.

blog comments powered by Disqus